Vodoinštalatérske práce oprava wc a výmena potrubia.

Sme profesionálny tím, odborne spôsobilých pracovníkov v odbore vodoinštalatér bratislava a kúrenárstva. Vždy sa snažíme o čo najväčšiu odbornosť a profesionalitu a tak sú naši zamestnanci pravidelne školení a informovaní o nových možných metódach a technológiách. Pri našej práci dodávame a montujeme len zaručené, kvalitné a odskúšané materiály a využívame najmodernejšie technológie. Vždy sa snažíme o maximálnu spokojnosť našich zákazníkov, a preto ponúkame kompletné služby vodoinštalatér bratislava. Sme schopní sa Vám postarať o celkovú realizáciu projektu od poradenstva a návrh optimálneho riešenia, cez projekt, vypracovanie ponuky až po konečnú realizáciu a vykonanie diela. Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne a s maximálnym úsilím. Ponúkame inštalatérske a kúrenárske práce.

vodar bratislava

Máme certifikáciu na montáž a revíziu protipožiarnych systémov, utesnenie prestupov potrubia a kabeláže v protipožiarnych úsekoch stavieb. Zaisťujeme rozvody teplej a studenej vody a čistenie odpado a oprava wc. Zameriavame sa na rekonštrukcie kúpeľní, výmeny stúpačiek, kúrenia z medi, plastov a ocele. Montujeme rozvody plynu z lisovanej medi, prípojky od plynomeru k odberným miestam. fóliu, ktorá zaisťuje potrebnú kyslíkovú bariéru. Tá zabraňuje prenikaniu kyslíka do vykurovacej vody, čím sa zvyšuje prevádzková bezpečnosť. Pri najpoužívanejších priemeroch 20 – 63 mm ide o neperforovanú fóliu, vďaka ktorej je možné zaistiť absolútnu kyslíkovú bariéru, pri priemeroch 75 mm až 110 mm sa používa perforovaná fólia, vďaka ktorej rúrka získava kyslíkovú bariéru presahujúcu požiadavky noriem DIN a EN. Zapájam podlahové top solárne kolektory, tepelné čerpadlá, kotolne a výmenníky. Poskytujem havarijné služby kúrenia, vody a odpadov,oprava wc. Ponúkame domové inštalatérske práce, zaisťujeme kúrenárske a plynoinštalatérske práce a vykonávame revízie plynu, dokončovacie práce a drobné stavebné úpravy. Zaisťujem havarijný servis.

vodoinstalater bratislava

Vykonávame všetky inštalatérske práce, rozvody vody, montáž kúrenia a kanalizácie, zapojenie sporákov, plynových kotlov, karmy, ohrievačov, práčok, umývačiek, prietokových ohrievačov a ohrievačov vody- vodoinštalatér bratislava .Vieme, ako na vodu, kúrenie aj plyn. Obrátiť sa na nás môžete s akoukoľvek požiadavkou na technické zabezpečenie budov. Pracujeme na rozvodoch v domoch, bytoch aj priemyselných objektoch. Inštalatérstvo, kúrenárske i plynárske práce, vodoinštalatér bratislava.

Uľahčí vám výber a zároveň šetrí váš čas.

Pri rekonštrukcii je dôležité zladiť priebeh jednotlivých prác tak, aby netrvali príliš dlho a objekt bol v čo najkratšom termíne opäť obývateľnýenter image description here. Situácia je zložitejšia vtedy, ak sa v dome či byte počas rekonštrukcie býva. Projektant potom musí navrhnúť, ako postupovať nielen vzhľadom na zachovanie bezpečnosti a statiky konštrukcií , vodoinstalater ale aj s ohľadom na nutnosť oprava zabezpečiť fungovanie technického zariadenia domu v obývanej časti (funkčné WC, studená voda, elektrická energia). Pre tvorbu časového plánu rekonštrukcie je dôležité aj to, že niektoré konštrukčné oddiely sa musia ešte rozdeliť. Napríklad zdravotná technika, ústredné kúrenie a elektroinštalácie sa robia covid19 vo dvoch etapách – hrubá montáž a po vodar dokončení omietok a obkladov kompletizácia. Na stanovenie časového plánu je nevyhnutné poznať technológie jednotlivých prác, aby bolo možné skĺbiť ich do súvislého stavebného procesu – jednotlivé etapy výstavby vodoinstalater musia na seba nadväzovať. Na zreteľ sa musí brať väzba na dokončenie predchádzajúcej etapy a prestávky vynútené technológiami. Takže možno skonštatovať, že tepelno-izolačné vlastnosti covid 19 rozvodu zďaleka nespĺňajú dnešné nároky na energetickú hospodárnosť, a plytvajú tak energiou na ohrev teplej vody. Naopak, nové rozvody teplej vody vymenené správnym postupom sú vybavené veľmi účinnou tepelnou izoláciou, optimálne v zmysle vyhlášky č. 828/2012 Z.z.enter image description here (Vyhláška ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú vodar izoláciu rozvodov tepla a teplej vody). Pri miernom zjednodušení sa dá skonštatovať, hrúbka izolácie spravidla zodpovedá priemeru potrubia, t.j. napr. rúrka DN32 musí byť vybavená tepelnou izoláciou o hrúbke minimálne 30mm. vodoinstalater Zlepšenie tepelno-izolačných vlastností rozvodu teplej vody zaujímavým spôsobom zníži spotrebu tepla na jej ohrev a oprava zároveň eliminuje nezriedkavý efekt nadmerne prehrievaných miestností vedľa šachty, spravidla sa jedná o WC. Výber domovej čističky odpadových vôd prenechajte radšej projektantovi, ktorý je na to odborne spôsobilý, a vyhnite sa neovereným produktom. Istou zárukou kvality je certifikát.

Staré žumpy vs septik

Staré žumpy mávajú vyvedené rôzne prepady, trativody a o tesnosti mnohých z nich možno pochybovať.enter image description here V žumpe prebiehajú anaeróbne procesy, ktorých finálnymi produktmi sú okrem biomasy obvykle voda a bioplyn skladajúci sa prevažne z metánu a sírovodíku, čo sú jedovaté plyny a sírovodík navyše značne zapácha. Ďalší fakt je, že v anaeróbnych procesoch dochádza len v minimálnej miere k odstráneniu patogénnych mikroorganizmov oprava vodovodu , ktoré môžu spôsobovať infekčné ochorenia. . enter image description hereV tejto časti dochádza aj k mechanickému predčisteniu pritekajúcich odpadových vôd a rozkladaniu tuhého znečistenia. Neprevzdušňovaný aktivačný priestor je rozdelený viacerými vnútornými deliacimi stenami tvoriacimi vertikálne pretekaný labyrint, v ktorom je zriadená vnútorná cirkulácia. . Preto je oveľa vhodnejším riešením likvidácie odpadových vôd potrubie, spĺňajúcim všetky nároky na ochranu životného prostredia, najmä spodných vôd, zriadenie malej domovej čistiarne odpadových vôd. vodoinštalatér bratislava Žumpa je najvýhodnejšie riešenie pre chatu či víkendový dom, kde sa trvalo nežije. Stále je však obľúbená i pri rodinných domoch. U niektorých firiem totiž zaplatíte za auto a nie za reálne odvezený objem. Vtedy by bola škoda auto nenaplniť oprava vodovodu . Žumpa predstavuje uzavretú nádobu, doktorej je napojený odpad. Je to najjednoduchší spôsob. Ak máte žumpu, tak musíte pravidelne nechať odpad vyvážať do čističky odpadových vôd potrubie. Za odvoz sa samozrejme platí. Žumpa teda musí byť uzavretá a vývoz odpadových vôd musí byť založený na pravidelnej báze vodoinštalatér bratislava. Septik funguje ako usadzovacia nádrž a má väčšinou dve alebo tri komory. V prvej nádrži sa na dne zachytáva kal a v hornej časti sa nachádza mastná časť odpadu. V ďalšej komore nastáva odkalenie na ešte jemnejší odpad a v poslednej časti sa nachádza už prečistená voda. Pri septikoch si ale treba dať pozor, ani takto prečistená voda sa nemôže vždy vypúšťať. Výhoda oproti žumpe spočíva v tom, že ceny nádrží sú nižšie a ich čistenie (čistenie kalu a výmena filtračného piesku) je finančne náročnejšie, aj keď je postačujúce raz za cca 10 rokov.

Dôležité je poznať kde treba použiť upravenú vodu

Len taká voda bude priateľská voči vášmu zdraviu. Naviac ale Vám bude prinášať dennodenné drobné radosti: je totiž chutná a nepáchne.enter image description here V odborných stanoviskách vodoinstalater sa konštatuje, že jedinou výnimkou, kedy môže byť úprava vody pomocou reverznej osmózy tolerovaná je, ak jediným dostupným zdrojom pitnej vody je voda s vysokou mineralizáciou, ktorú nie je možné znížiť žiadnym iným spôsobom úpravy. Dôležité je poznať skutočnú závadnosť vašej pitnej vody a jej znečistenie. Jedine pri vyššom obsahu znečistenia alebo potrebe spracovania morskej vody môžeme chápať reverznú osmózu ako menšie zlo. Vôbec však ako ideál vhodný pre úpravu pitnej vody na pitie prospievajúci nášmu zdraviu. Tak isto aj pri samotnej realizácii vykurovania je potrebné systém vyčistiť a naplniť upravenou vodou . Veľa podlahových vykurovaní je znečitených instalater už po druhej vykurovacej sezónne hlavne tým , že do vykurovacej sústavy podlahového vykurovania z kvalitných 5 vrstvových plastových rúrok nie je aplikovaná upravená voda, čo spôsobuje tvorbu hnedého povlaku , enter image description herevodoinstalater bratislava ktorý je bežne viditeľný na bankách prietokomerov rozvádzača . Samozrejme taký istý povlak sa nachádza po celej dĺžke vykurovacej rúrky . Naši zákazníci, ktorým sme realizovali preplach citeľne pocítili zmeny v teplote vykurovania, a tým aj úsporu vykurovacej energie . Ak Vám niekto začne tvrdiť, že sa to dá prepláchnuť aj vodou z vodovodu za použití bežnej hadice , nie je to pravda . Usadeniny vo vykurovacích sústavách sú tvorené prúdením vody a voči bežnému prietoku sú odolné . Zdá sa vám, že máte doma nižší tlak alebo menej vody? vodoinstalater Dôvodom môže byť znečistené potrubie upchaté vodným kameňom či hrdzou a ostanými mechanickými nečistotami. Potrubie je namáhané každý deň a postupom času sa na povrchu začne vytvárať krusta zložená z rôznych minerálov a hrdze. Takýto zhluk nečistôt postupne obaluje trubku a v závislosti od zloženia a materiálu, z ktorého je potrubie vyrobené upcháva potrubie postupne alebo zachytáva nečistoty na miestach so zníženým prietokom . instalater Do systému sa pripájame v závislosti od problému, ktorý sa vyskytuje. Postupne čistíme trasy s najnižším prietokom od najnižšej dimenzie smerom k najvyššej (od batérie smerom k prívodu). Aby sme nepoškodili rozvody je potrebné zdemontovať batérie a rohové ventily. Potrubie sa snažíme prepláchnuť vyšším vodoinstalater bratislava tlakoma v závislosti od stavu a veku rozvodov sa vyberie spôsob čistenia chémiou (kyselina citrónová / octová) alebo tlakom vody so vzduchom.

Odstraňovanie porúch v čo najrýchlejšom časovom rozmedzí je našou prioritou, nás - vodoinštalatérov.

Vodoinštalatéri sú podľa najnovších prieskumov jednými z najžiadanejších remeselníkov na pracovnom trhu. Ako to je možné? V dnešnej dobe vzrástol dopyt po dobrých vodoinštalatéroch hlavne preto lebo prudko klesá ich výskyt a celkové zastúpenie na slovenskom pracovnom trhu. Mladá generácia sa odmieta učiť a vykonávať tradičné zárobkové remeselné činnosti pretože tie ich v dnešnej digitálnej dobe vôbec nezaujímajú. Nové domácnosti pribúdajú, nové kúpeľne a kuchyne v nich tiež. Potrebné komponenty do nich sa vyrábajú kvôli vzrastajúcej populácií a tým pádom je dopyt ešte väčší. Udržať sa na pracovnom trhu tiež nie je jednoduché pretože zákazníci preferujú kvalitu. Vodoinštalatéri z Bratislavy však majú za sebou celú základňu spokojných zákazníkov. enter image description here Rýchlosť musí odpovedať kvalite

Odstraňovanie rôznych inštalatérskych porúch je na každodennom poriadku. Vodoinštalatéri musia byť rýchly, pretože ich je málo a majú mnohých zákazníkov. To však nemení nič na tom že aj keď je ich práca vykonaná rýchlo tak nezodpovedá očakávanej kvalite. Medzi každodenné vodoinštalatérske práce našich Bratislavských vodoinštalatérov patria taktiež aj služby ako oprava kúrenia pod ktorú spadajú rôzne pracovné podaktivity ako napríklad výmena trubiek, výmena radiátorov a pretesnenie spojov. Taktiež musia na objednávku montovať rôzne bojlery, meniť špirály, starať sa o domácnosti ktorých ohrev ja závislý na rôznorodých kotloch. Taktiež nemôžeme zabudnúť ani na náročné pracovné činnosti ako montáž termostatov a termohlavíc.

Odstraňovanie porúch ako jeden zo základných pilierov enter image description here Poruchy a ich výskyt je v prirodzenom prostredí častejší ako dopyt po nových montážach a rôznych požiadavkách zákazníkov ktorý požadujú do svojej domácnosti alebo vlastneného komplexu nejaký nový modul.Preto by mali byť všetci kvalitný vodoinštalatéri na úrovni poruchových služieb. Táto úroveň sa odvíja od rýchlosti a spracovania rôznych poruchových situácií. Taktiež je dôležité zachovať si v každej situácií “chladnú” hlavu a vedieť vykonať dostatočnú analýzu danej situácie a vedieť okamžite odvodiť nasledujúci postup. Toto remeslo nieje len o kompletnej znalosti vodoinštalérskej profesie. Je aj o nasadení, komunikácií a schopnosti zvládať stres aj v tých najobtiažnejších situáciach ktoré sa vyskytnú.

Cenotvorba a konzultácie

Každý vodoinštalatér by mal mať cenotvorbu ktorá sa prelína na hranici medzi spokojnosťou zákazníka, kvalitou práce a normatívnou relatívnou cenou za všetky dodatočné náklady. Taktiež by mal tento odborník vedieť detailne prekonzultovať každý jeden chystaný výjazd pred jeho finálnym spracovaním a uskutočnením. enter image description here Medzi základnú prácu vykonávanú vodoinštalatérom tiež patrí aj veľké spektrum činností ako výmena vodovodných ventilov, montáž vodovodných batérií a pravidelná starostlivosť a servis požadovaný zákazníkmi.

Ak sa teda nachádzate v Bratislave a okolí tak v tom prípade vám odporúčame kontaktovať vodárika z Bratislavy. .

Ako vybrať vhodný kotol na ohrev vody a kúrenia ? Radí vodoinstalatér ..

Uvažujete o plynovom kotly? Pokiaľ nemáte úplnú istotu v tom prípade si zavolajte na pomoc skúseného vodoinštalatéra. Pretože pojem ako kvalitný vodoinštalatér je žiaľ v dnešnom svete naozaj unikát. Avšak vodoinštalatér Bratislava je rozhodne tým správnym riešením pokiaľ sa nachádzate niekde v okolí.

Poďme teda k veci a podstate tohto blogu. Plynový kotol je vhodným systémom pre vykurovanie. Premyslite ešte, aké konkrétne zariadenie bude pre vaše účely najlepšie. Neviete aké vybrať? Poradíme Vám. Plynové kotly a ich hlavné výhody Plynové kotly sú medzi užívateľmi stále rozšírenejšie. Predstavujú pohodlné vykurovanie, prípadne pohodlný ohrev vody. Oceníte aj jednoduchú reguláciu a celkovo ich jednoduchú obsluhu. Z ďalších výhod vykurovania plynom je predovšetkým ekologická stránka a vysoká výhrevnosť zemného plynu. Zhotovením nového plynového kotla klesnú vaše výdaje na vykurovanie. Moderné plynové kotly sú taktiež efektívnejšie.

vodoinstalater bratislava

Aký druh plynového kotla vybrať? Rozhodli ste sa pre plynový kotol? Existuje však viac druhov plynových kotlov. Aký bude pre vaše účely najlepší? Rozlišujeme tri základné druhy - kondenzačný, stacionárny a závesné. Najprepracovanejším a predovšetkým najúspornejším zariadením je kondenzačný kotol. Má najlepší systém spaľovania plynu, ktorý momentálne nájdete na trhu. Jeho cena je vyššia, ale návratnosť investície je do niekoľko rokov, zhruba do 5 - 6 rokov. Lepšie totiž dokáže využiť vzniknuté teplo.

Kondenzačné plynové kotle postupne nahradzujú klasické teplovodné kotly. Tie majú síce nižšiu cenu, ale spotreba energie je u nich vyššia. Preto sa to z dlhodobého hľadiska nevyplatí. Dnes sa odporúčajú využívať len vo starých domoch, v ktorých by stavebné úpravy potrebné pre fungovanie kondenzačných kotlov boli až príliš nákladné. Plynové kotle rozdeľujeme ďalej na stacionárne a závesné. Výhodou závesných kotlov je, že šetria miesto. Do rodinných domov sa volia na prvé miesto častejšie. Môžete ich umiestniť všade kam ich ide pripojiť k odvodu. Stacionárne kotle si zvoľte v prípade, že máte k dispozícií samostatnú technickú miestnosť. Ich hlavná výhoda spočíva práve vo väčšej konzistencii a životnosti.

Na koniec výber plynového kotla nepodceňujte. Ale, pokiaľ vezmete do vážnosti všetky reálne a definičné aspekty, budete mať rozhodne ekologický plynový kotol, ktorý vám zaistí taktiež aj vysnívanú a stálu požadovanou tepelnú pohodu a zároveň budete mať možnosť sa podieľať na zlepšovaní životného prostredia tou najprimeranejšou cestou.

instalater

Pred kúpou plynového kotla si vytvorte prehľad o jednotlivých typoch zariadení a rozhodne samozrejmosťou by pre vás mala byť aj konzultácia s odborníkom, zvlášť pokiaľ ste v tejto oblasti nováčik a nie ste žiadny „zdatný“ kutil na úrovni.

Vodoinštalatér pre niekoho "obyčajná" pitná voda

Čistenie studní a ich dezinfekcii. Na Slovensku je totiž ešte stále veľké množstvo ľudí, využívajúcich ako zdroj pitnej vody studňu. Nebezpečné látky sa do nej môžu dostať mnohými inými spôsobmi, nielen prívalmi vôd pri povodniach. Snaha ušetriť náklady a čas vedie majiteľov rodinných domov k lacnému prístupu k vlastnému zdroju pitnej vody, nakoľko sa im na pohľad javí ako čistá. Vodoinštalatér Zdanie však klame. Dezinfekcií studní by sme mali venovať náležitú pozornosť, v opačnom prípade by si to veľmi rýchlo mohol odniesť zdravotný stav celej rodiny hlási vodoinštalatér bratislava. Na Slovensku sú pre účely pitnej vody využívané podzemné – 82,2% a povrchové vody – 17,8%. Najkvalitnejším zdrojom vody je podzemná voda. Hoci Slovensko disponuje bohatými zásobami podzemných vôd, nevýhodou je ich nerovnomerné rozloženie s čím súvisí aj ich nedostupnosť v niektorých regiónoch. Napríklad v bratislavskom, trnavskom a nitrianskom kraji sú na zásobovanie pitnou vodou vďaka Žitnému ostrovu využívané iba podzemné zdroje. V ostatných krajoch sú využívané podzemné i povrchové zdroje vody. Kvalitu pitnej vody na Slovensku sleduje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru a v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa a inštalatéra. Aj napriek tomu, že slovenská voda je kvalitná a pravidelne kontrolovaná je pravda, že nie každý používa túto kvalitnú a kontrolovanú vodu a môže riskovať svoje zdravie. Jedná sa hlavne o individuálne zdroje vody, čiže voda z vlastných studní. Priemerná štvorčlenná rodina za rok spotrebuje asi 150 až 200 tisíc litrov vody. vodoinštalatér bratislava V rodinnom dome však treba k bežnej spotrebe pripočítať ešte starostlivosť o záhradu a ďalšie náklady, takže hladina celkového rozpočtu za vodu siaha až k tisícu eur. Za posledných 20 rokov sme sa vďaka neustálemu zdražovaniu vodného i stočného naučili šetriť. Inštalatér ráta spotrebu vody na osobu 87,9 litra. Napriek tomu platíme stále viac. A zdražovaniu rozhodne nie je koniec . Dôsledkom tohoto je stále viac záujemcov o ekonomicky výhodnejšie rešenie využívania vody v domoch. Ak máte akékoľvek pochybnosti o kvalite vašej vody môžete si ju nechať skontrolovať v akreditovanom laboratóriu. Kontaktujte svojho ištalatéra. Rozbory vody vykonávajú špeciálne laboratóriá Štátneho zdravotného ústavu alebo podniky vodárníenter image description here a kanalizácií v každom okresnom meste. enter image description here

enter image description here